top of page

Bestillingsvilkår

Bestemmelser for bestillinger ved Andenes Suite Hotel (ASH) 

 

Generelt 

Hvilken type suite, antall personer, pris, dato/tid for innsjekk, renhold og andre tjenester som skal leveres av Andenes Suite Hotel (senere ASH), skal tydelig komme frem av bekreftelsen som sendes etter foretatt bestilling. 

Bestillingen er ikke garantert før kredittkortdetaljer og beløp, eller bekreftelse fra forhåndsgodkjent selskap for fakturering, er mottatt av ASH. Kontant betaling aksepteres ikke. 

ASH gjør sitt beste for at spesielle ønsker blir imøtekommet, men kan ikke garantere dette. 

Ansvarlig bestiller og betaler må være myndig (over 18 år). ASH forbeholder seg retten til å avvise og eller avslå innsjekk av personer som er synlig beruset eller fremstår med annen upassende væremåte, og som kan være av sjenanse for andre gjester. Ved innsjekk kan ASH kreve foto-ID, samt autorisasjon av kredittkort. 

 

Gyldighet for avtalen  

De avtalte priser er bindende for begge parter. ASH forbeholder seg retten til å justere prisene, dersom dette følger av endrede kostnader som følge av myndighetspålagte skatter og avgifter, eller andre forhold som ligger utenfor ASHs kontroll. Ved slik endringer skal ASH dokumentere forholdet og meddele disse til kunden minimum 1 måned før disse innføres. 

Ved avbestilling av mer enn 20 % av det reserverte oppholdet, som medfører at opprinnelig rabattperiode ikke opprettholdes, forbeholder ASH seg retten til å justere døgnprisene for hele oppholdet til neste avtalte pris-/rabattnivå for suiten. 

 

Betaling og autorisasjon av kredittkort 

Avtalt beløp betales med kredittkort, bankkort eller Vipps bankoverføring ved bestilling. Bestilling av tilleggstjenester under oppholdet betales med kreditt, bankkort eller Vipps i resepsjonen. 

Fakturering skal godkjennes av ASH før bestilling. 

Det kan i visse tilfeller kreves autorisasjon (depositum) av et kredittkort ved innsjekk. Dette depositumet reserveres under oppholdet og frigis ved utsjekk, dersom suiten er i samme stand som ved innsjekk. ASH frigir beløpet med ved utsjekk når suiten er sjekket og godkjent. Tiden før det tilbakebetalte beløpet vises på konto avgjøres av kundens bankforbindelse. 

 

Garanti for tilgang til suite/rom 

ASH pliktig å tilby bestilt suite til gjesten frem til kl. 23:59 på ankomstdagen. Har gjesten ikke varslet senere ankomst, endret/avbestilt eller ankommet innen denne tid, kan ASH avbestille reservasjonen uten å kontakte gjesten. 

 

Avbestilling og endring 

For å være gyldige skal alle endringer og avbestillinger utføres på våre nettsider, via din bookingkanal ev. meddeles ASH skriftlig. Enkelte priser kan ha begrensninger i mulighet for endring/avbestilling, ev. tilleggsgebyr. Egne betingelser kan gjelde ved bestilling gjennom en tredjepartsleverandør. Bekreftelse skal alltid sjekkes, reglene og pris vil komme frem av denne. 

Egne betingelser kan inngås ved særskilt avtale. Disse betingelsene vil komme frem i en slik særavtale. 

Generelle avbestillingsregler:
Fri avbestilling inntil 24-timer før innsjekk. Ved avbestilling vil eventuelle beløp som allerede er betalt bli tilbakeført. 

Gruppebestillinger: 

1 - Opp til 14 dager før ankomst – gratis avbestilling

2 - 13-8 dager før ankomst – 20% av totalbeløpet blir belastet

3 - 7-0 dager før ankomst – 75% av totalbeløpet blir belastet

 

Disponering av suite/rom 

Bestilte suiter skal være klare for innsjekk kl. 15:00 ankomstdagen, og kan disponeres fram til kl. 12:00 avreisedagen. Etter nærmere avtale kan suitene i noen tilfeller disponeres utover dette tidspunkt. Eventuell for sen utsjekk belastes kunden med 100 % av gjeldende døgnpris. 

ASH tillater ikke fester i suitene/rommene, og det skal være generell ro fra kl. 23:00. Vertskapet har rett til å avvise enhver beboer/gjest som ikke følger disse bestemmelsene. 

ASH forbeholder seg retten til å nekte adgang eller avslutte leieforholdet uten refusjon av kostnad til enhver gjest/beboer som skaper ordensforstyrrelser. 

ASH forbeholder seg retten til å kunne ta seg inn i suitene/rommene dersom det er behov for det under leieforholdet. Naturlige situasjoner vil være: avtalt renhold, rapporterte mangler/vedlikehold fra gjest/beboer, dersom det er mistanke om vannlekkasje, brann eller andre skader/vedlikehold. Hver måned er det uannonsert inspeksjonsrunde fra servicevertskap. 

Fremleie av suitene er ikke tillatt, og suitene/rommene skal kun benyttes som opphold. All form for næringsvirksomhet er forbudt. 

 

Ansvar for skade 

Kunden/leietaker står ansvarlig for skade som påføres ASH som følge av uaktsom eller forsettlig opptreden av beboer/gjest. Ved skader eller mangler under opphold, eller ved utsjekk, utbedres dette av ASH – og kunden/leietaker vil bli belastet for medgått tid og materielle kostnader. 

Alle suiter og rom er røykfrie, og dyrehold er tillatt på enkelte suiter. For ekstra renhold vil overtredelser vil bli avkrevet et gebyr på kr. 7.500,-. 

Utvask for opphold under 90 døgn inngår i døgnprisen.  

Ved inn- og utsjekk skal suitene overleveres godt vedlikeholdt. Ved uaktsom bruk som krever ekstra rengjøring/rens blir dette belastet kunden. 

ASH står ikke ansvarlig for eventuelle skader eller tap av personlige eiendeler under oppholdet. Beboere oppfordres til å tegne reiseforsikring, og må selv eventuelt anmelde tyveri og skader. 

Beboer/gjest er ansvarlig for å forebygge brann både ved bruk av kjøkken og ved å unngå tildekking av panelovner. Ved uaktsomhet som fører til brann eller til utrykning av Brann- og redningsetaten vil kunden bli belastet for kostnadene dette medfører. Beboer plikter å sette seg inn i ASHs brann-/rømningsinstruks. 

 

Klager 

Klager fra kunde eller beboer skal fremsettes skriftlig overfor ASH så snart som mulig og senest innen avreisedag. 

ASH tilbyr gratis norske-/internasjonale TV kanaler og WIFI til alle våre beboere/gjester. Tilbudet er en gratistjeneste som ikke gis rett til reklamasjon. 

 

Tilgjengelighet 

ASH kan i mangel av en suite/rom-kategori velge, uten ekstra kostnad for kunden/leietaker, å oppgradere bestilt suite til en høyere kategori. 

I tilfeller av uforutsette hendelser der ASH ikke kan fremskaffe bestilt suite/rom-type er ASH forpliktet til å skaffe et likeverdig tilbud innad i virksomheten eller hos en sammenlignbar bedrift. 

 

Force majeure 

Hendelser utenfor avtalepartenes kontroll, for eksempel streik, lockout, brann etc. som gjør det umulig å oppfylle forpliktelsene i denne avtale, gir rett til å heve avtalen uten erstatningsansvar. 

 

Verneting 

Alle tvister som måtte oppstå mellom partene i denne avtale skal så langt som mulig søkes løst i minnelighet.  Dersom tvisten ikke løses i minnelighet, vil tvisten bli bragt inn for norsk rett. ASHs verneting skal gjelde. 

bottom of page